เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ
เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ
เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ
เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ
เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ เชิญคลิกดาวน์โหลด บัตรอวยพรและปฎิทิน "ธ สถิตในดวงใจราษฎร์" ซิค่ะ
สินค้าปีใหม่ 2560 / New Year 2017

เชิญคลิก ชมสินค้าปฏิทินปีใหม่แบบตั้งโต๊ะ ซิค่ะปฏิทินปีใหม่แบบตั้งโต๊ะ hot

2017-The-Beloved-King-Card-Thumbการ์ดปีใหม่ hot

เชิญคลิก ชมสินค้าปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคลแบบแขวน ซิค่ะ

ปฏิทินไทยปีใหม่แบบแขวน hot

เชิญคลิก ชมสินค้าแพลนเนอร์ ซิค่ะแพลนเนอร์ hot

เชิญคลิก ชมสินค้าแพลนเนอร์ขนาดกลาง ซิค่ะ

แพลนเนอร์ขนาดกลาง hot

เชิญคลิก ชมสินค้าออร์แกนไนเซอร์ ซิค่ะ

ออร์แกนไนเซอร์ hot

 เชิญคลิก ชมสินค้า Executive Note ซิค่ะ

Executive Note hot

เชิญคลิก ชมสินค้า Wrapping Set & Bow ซิค่ะ

Wrapping Set & Bow hot

เชิญคลิก ชมสินค้า Gift Tag ซิค่ะ

Gift Tag hot

เชิญคลิก ดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้าปีใหม่ 2560 ซิค่ะ  เชิญคลิก ดาวน์โหลดแบบคำอวยพรปีใหม่ 2560 ซิค่ะ

เชิญคลิก ชมสินค้า การ์ดวันเกิดสำหรับลูกค้าองค์กร ซิค่ะ

การ์ดวันเกิดลูกค้าองค์กร
 เชิญคลิก ดาวน์โหลดโปรโมชั่นปีใหม่ 2560 ซิค่ะ เชิญคลิก ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อปีใหม่ 2560 ซิค่ะ 

   
 
วาระปีใหม่นี้

มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับ บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ จำกัด

จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ โดยเรายินดีจัดพิมพ์ชื่อกิจการ

หรือชื่อบริษัทของท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ด้านล่าง 

คลิกชมสินค้าการ์ดปีใหม่ ที่รายได้สมทบทุนมูลนิธิบ้านบางแค ซิค่ะ คลิกชมสินค้าการ์ดปีใหม่และปฏิทินตั้งโต๊ะปีใหม่ ที่รายได้สมทบทุนมูลนิธิบ้านโฮมฮัก ซิค่ะ

       ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ัสูงอายุที่ยากไร้ให้มีความสุขทั้งกายและใจ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งรัฐและเอกชน ควรร่วมมือสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลผู้สูง อายุ คลิ๊กดูการ์ด >>>

 

       มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน (บ้านโฮมฮัก) มีเด็กและเยาวชนในความอุปการะมากกว่า 100 ชีวิตที่ต้องประสบชะตาชีวิตถูกทอดทิ้ง ทารุณทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กติดเชื้อ HIV
       มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านโฮ มฮัก ให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ สดใส น่ารักทั้งกายและจิตใจ อย่างไม่เป็นภาระของสังคม เพราะบ้านโฮมฮัก คือความรัก ความเข้าใจ ให้อภัยและให้โอกาส คลิ๊กดูการ์ดและปฏิทิน >>>

 

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อสอบถาม

บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ จำกัด
64 ถนนพัฒนาการ ซอย 59 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel. 02-322 0292 to 99, 02-7220670 to 89
Fax. 02-322 0290,  02-3217420

www.cordialcard.com     E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ยินดีต้อนรับสู่การเฉลิมฉลองและส่งความสุข ในเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่